Versterkte muziek. Wat zijn de risico's ?

 • 01. Tinnitus

  Mensen die lijden aan tinnitus horen geluiden zonder objectieve externe geluidsbron. Deze geluiden lijken meestal op gefluit of gesuis. De gewaarwording benadert het geruis van de wind, het gesjirp van sprinkhanen, het geluid van een hoogspanningslijn of het overdrukventiel van een snelkookpan. Veel mensen hebben dit gefluit al tijdelijk ervaren. Tinnitus treedt op na gehoorverlies, een gehoortrauma of soms een oorontsteking. In bepaalde gevallen is de ondervonden hinder draaglijk.

  Mensen die permanente gehoorschade hebben opgelopen, spreken echter vaak van een “nachtmerrie” of een “hel” om te beschrijven wat ze dagelijks moeten doorstaan. Wat men vooral moet onthouden, is immers dat wanneer tinnitus optreedt, dit onomkeerbaar is. Het is dus belangrijk om snel een specialist (NKO-arts) te raadplegen indien de oorsuizingen meer dan enkele uren aanhouden.

 • 02. Hyperacusis

  Geluiden die voor anderen normaal of zwak lijken, worden als sterk of pijnlijk ervaren. Hyperacusis kent verschillende graden en kan alleen voorkomen of in combinatie met tinnitus.

 • 03. Hypoacusis

  Hypoacusis uit zich door een afname van de auditieve perceptie. De geluiden worden goed doorgegeven, maar de persoon in kwestie hoort slecht.

 • 04. Plotse doofheid

  Dit is de plotse, volledige of gedeeltelijke, afname van het hoorvermogen van een oor (of in zeldzame gevallen van beide oren). Men mag niet vergeten dat niet iedereen gelijk reageert op decibels: een geluidsniveau dat u verdraagt, kan het gehoor van uw buur onomkeerbaar beschadigen. In de ergste gevallen wordt communiceren met anderen definitief onmogelijk.

Hoe kunt u uw oren beschermen ?

In tegenstelling tot het geluidsvolume van uw walkman of de versterker van uw gitaar, kunt u dat van concerten of fuiven die u bijwoont niet regelen. Er bestaan echter hulpmiddelen om in goede gezondheid te blijven en het risico van gehoorschade te beperken:

01. Gebruik gehoorbescherming. Pas echter op: oordopjes beperken het risico, maar beschermen u niet volledig. Zelfs met oordopjes neemt u het andere advies best ook ter harte.

02. Gun uw oren wat rust: een pauze van 10 minuten om de drie kwartier of van 30 minuten om de 2 uur herleidt het risico.

03. Blijf op afstand van de geluidsbron. Hoewel het niet altijd eenvoudig is om op afstand te blijven van de ene luidspreker zonder dichter bij een andere te gaan staan, zoekt u best de verst afgelegen plaats, en ga vooral niet tegen de luidsprekers staan.

04. Hou rekening met uw graad van vermoeidheid: indien u moe bent of in de loop van de week al veel werd blootgesteld aan geluid, zijn uw oren kwetsbaarder.

05. Vermijd om veel uit te gaan in dezelfde periode.

06. Hou rekening met uw gezondheidstoestand: indien u verkouden bent (verstopte neus), een oorontsteking hebt of, uiteraard, indien u al aan tinnitus lijdt, is het risico om een gehoortrauma op te lopen groter.

07. Let op uw consumptiegedrag: de meeste psychotrope middelen zoals alcohol, cocaïne of bepaalde geneesmiddelen vervormen de auditieve perceptie, verzachten het pijngevoel (u voelt niet meer dat uw oren aan een pauze toe zijn) en maken u minder waakzaam (u let minder op uw omgeving en u vergeet de nodige voorzorgen te nemen).

08. Controleer het volume van uw walkman: wanneer u meer dan een uur per dag naar een walkman luistert op “volle kracht”, kan dit uw gehoor aantasten. Door het volume te verminderen, kunt u de luistertijd verlengen en de risico’s beperken.

09. En waarom zou u zichzelf eigenlijk pijn doen? Vermijd plaatsen die u te luidruchtig vindt…

Wat te doen in geval van problemen ?

Wanneer u gesuis of gefluit hoort, raadpleeg dan onmiddellijk een NKO-arts (neus-, keel- en oorarts). Een snelle behandeling kan u onomkeerbare problemen besparen.

Indien u geconfronteerd wordt met een volledig of zelfs gedeeltelijk gehoorverlies na blootstelling aan geluid, moet u zo snel mogelijk een NKO-arts raadplegen of naar de spoedgevallendienst gaan.

In beide gevallen is het belangrijk dat u de arts vertelt dat u blootgesteld werd aan hoge geluidsniveaus !

“Décibels, protégez vos oreilles” (Decibels, bescherm je oren) werd gerealiseerd in het kader van het label www.qualitynights.be en gecoördineerd door het CLPS van Brussel en Modus Vivendi vzw met de steun van de voorzitter van de Franse Gemeenschapscommissie belast met Gezondheid en de Franse Gemeenschap van België.